Архив категории »Давня українська література «

Афоризм, трактат, байка, алегорія. Теория

Байка — невелике (віршоване або прозове) алегоричне оповідання, що має повчальний зміст. Цей літературний жанр належить до ліро-епосу.

Алегорія — інакомовлення; спосіб двопланового художнього зобра­ження, що ґрунтується на приховуванні реальних осіб, явищ і предметів під конкретними художніми образами з відповідними асоціаціями. Під алегоричним образом Бджоли в байці Г. Сковороди розуміємо людину, яка працює за покликанням і дістає від цього задоволення.

Афоризм — усталений короткий влучний оригінальний вислів: Лю­дина — коваль свого щастя (Г. Сковорода).

Трактат — наукова праця, у якііі докладно розглянуто якесь конкретне питання чи проблему.

Категория: Давня українська література  Комментарии закрыты

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА (1722-1794)

Народився в с. Чорнухах, що на Полтавщині, у сім’ї малоземельного козака, пожр у с. Іванівці, що на Харківщині. Письменник, філософ.

Найвідоміші твори: пісня «Всякому місту — звичай і права» (збірка «Сад божественних пісень»); байка «Бджола та Шершень» (збірка «Байки харківські»); філософські трактати («Вступні двері до христи­янської добронравності»). далее…

Категория: Давня українська література  Комментарии закрыты

ІВАН ВИШЕНСЬКИЙ (близько 1550-1621)

Народився під м. Дрогобичем (нині Львівська область), помер на го­рі Афон (Греція).

Письменник-полеміст.

Найвідоміші твори: «Послання до єпископів» (усього написав шіст­надцять творів, із яких тринадцять — послання). далее…

Категория: Давня українська література  Метки:  Комментарии закрыты

Думи

Дума — це великий віршований народний ліро-епічний твір ге­роїчного або соціально-побутового змісту, який виконується речита­тивом — протяжним мелодійним проказуванням — у супроводі кобзи, бандури чи ліри. Дума має оригінальну художню форму: не ділиться на строфи, а її різноскладові рядки утворюють періоди й об’єднані найчастіше дієслівною римою. Думи виконували мандрівні співці-музики: кобзарі, бандуристи, лірники — у Центральній і Лівобережній Україні. далее…

Категория: Давня українська література  Метки:  Комментарии закрыты

Народні балади

Балада — віршований ліро-епічний твір казково-фантастичного, легендарно-історичного чи героїчного змісту з драматично напруженим сюжетом і співчутливо-сумним звучанням. Баладі властиві такі ознаки: невелика кількість персонажів; незвичайність і загадковість подій; гост­рота, а часто й трагічність у розв’язанні конфлікту; похмурий колорит; ліризм, наявність казкових чи фантастичних елементів.

Як у народних, так і в літературних баладах часто використовується прийом метаморфози, в основі якого — перетворення людини на рос­лину чи тварину. До найвідоміших належать балади «Бондарівна», «Лимерівна», «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці», «Козака несуть», «Ой чиє ж то жито, чиї ж то покоси».

Категория: Давня українська література  Метки:  Комментарии закрыты

Історичні пісні

Історичні пісні відтворюють справжні історичні події, зображують конкретних історичних осіб, найголовнішу рису народних героїв — го­товність іти на самопожертву заради рідної землі (у козацьких піс­нях — вони належать не до історичних, а до соціально-побутових — пе­реважає побутова ситуація, а не історична подія: проводи козаків у похід, оплакування померлого козака тощо). Для історичних пісень характерним був ггуртовий багатоголосий спів. Історичні пісні — це народні ліро-епічні твори про важливі історичні події та конкретних історичних осіб. далее…

Категория: Давня українська література  Метки:  Комментарии закрыты

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА (1722-1794)

Народився в с. Чорнухах, що на Полтавщині, у сім’ї малоземельного козака, пожр у с. Іванівці, що на Харківщині. Письменник, філософ.

Найвідоміші твори: пісня «Всякому місту — звичай і права» (збірка «Сад божественних пісень»); байка «Бджола та Шершень» (збірка «Байки харківські»); філософські трактати («Вступні двері до христи­янської добронравності»).

далее…

Категория: Давня українська література  Комментарии закрыты

ІВАН ВИШЕНСЬКИЙ (близько 1550-1621)

Народився під м. Дрогобичем (нині Львівська область), помер на горі Афон (Греція). І Письменник-полеміст.

Найвідоміші твори: «Послання до єпископів» (усього написав шістнадцять творів, із яких тринадцять — послання).

далее…

Категория: Давня українська література  Комментарии закрыты

«Слово про похід Ігорів»

«

Слово про похід Ігорів

»- (кінець XII ст.)

Літературний рід: ліро-епос.

Жанр: героїчна поема (на думку деяких літературознавців — по­вість, літописна повість).

Тема: зображення невдалого походу новгород-сіверського князя Іго­ря на половців 1185 р.

Головна ідея: заклик руських князів до єднання для спільної бороть­би проти зовнішніх ворогів.

Головні герої: князі Ігор, Святослав і Всеволод; Ярославна (дружина Ігоря); половці Овлур, Гзак і Кончак.

Сюжет: Похід князя Ігоря разом із братом Всеволодом, незважаю­чи на пророче затемнення сонця (тут також іде детальний історичний екскурс у минуле Русі) — лихі віщування природи, другий бій і поразка війська Ігоря — плач руських жінок — віщий -«мутен сон» київського князя Святослава та його *золоте слово, з сльозами змішане:^, звернене до руських князів — плач Ярославни в Путивлі на забралі, звертання Гі до сил природи — князь Ігор у полоні — утеча його з неволі з допомогою Овлура — погоня половців за князем — зустріч на рідній землі й услав­лення Ігоря та його дружини.

Літературознавці про твір: далее…

Категория: Давня українська література  Комментарии закрыты